ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (โทรทัศน์) ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     นางสิริมาฯ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์  ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 4 เครื่อง เนื่องจาก ครุภัณฑ์ เครื่องเดิมมีสภาพชำรุด และมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง หน้าจอโทรทัศน์ มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากและ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS