ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ พันโท ประกอบ เชิดฉาย อาจารย์โรงเรียนทหารขนส่ง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ พันโท ประกอบ เชิดฉาย อาจารย์โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

     ในโอกาสนำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 54 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

      ทั้งนี้ นางสาวอัญชลี วัลลา บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและความคืบหน้าโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชม บริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS