ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เอกการจัดการโลจิสติกส์

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการดูงานนอกสถานที่

     ทั้งนี้ นางวรรณภา ทองบางโปรง บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS