ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากสมาพันธ์ธุรกิจเอเชีย-แปซิฟิกแห่งเยอรมนี

     เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายคริสต์ ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะจากสมาพันธ์ธุรกิจเอเชีย-แปซิฟิกแห่งเยอรมนี (OAV) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

     ซึ่ง OAV เป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเยอรมนีกับเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนี มีกำหนดเยือนประเทศไทย โดยมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก

     ทั้งนี้ นายคริสต์ ปีลาร่า บรรยายสรุปการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และความคืบหน้าของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณ โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) , โครงการศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง และบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ A1 และ A5 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS