ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมหารือ และลงพื้นที่

     เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในการประชุมหารือ และลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี   ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสนามโครงการ อาคาร ทลฉ.-ทปษ. (ที่ปรึกษา)

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นับเป็นโครงการที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้โครงการดังกล่าว ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลา และขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการนี้ ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายไว้

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS