ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจการเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่นิสิต อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการดูงานนอกสถานที่

     ทั้งนี้ นางวรรณภา ทองบางโปรง บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS