ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เป็นประธานเปิดการประเมิน IHR JEE ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประเมิน IHR JEE ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้ประเมินจากภายนอกขององค์กรอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (IHR Joint External Evaluation : IHR JEE) รอบที่ 2 และให้การต้อนรับ Dr.Rajesh Sreedharan หัวหน้าทีมการตรวจประเมินจากอนามัยโลก พร้อมคณะ

     โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า และคณะทำงานช่องทาง ฯ  เข้าร่วมงาน  ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในฐานะผู้แทน จังหวัดชลบุรี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมประเมินจาก องค์การอนามัยโลก สำหรับการมา site visit ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ที่ได้พัฒนาและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations 2005: IHR 2005) ขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี 2550

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กล่าวว่า  มาตรฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ที่นับเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก ที่มีการดำเนินการเตรียมการ สำหรับการแพร่กระจายของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ไปสู่มาตรการสากล  จนถึงตอนนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มการอำนวยความสะดวกขั้นสูงของท่าเรือควบคู่ไปกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานของเราในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

     สำหรับ การประเมิน IHR JEE ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และมีมติเสนอชื่อทางเข้าออกประเทศท่าเรือแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ Site visit ในการประเมิน

     โดยปัจจุบัน องค์กรอนามัยโลกได้ปรับปรุงเครื่องมือ การประเมิน IHR JEE second edition เป็น third edition ที่มีการนำประสบการณ์จากการรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดใหญ่ของโรค โควิด-19 มาใช้ประกอบการประเมิน IHR Joint External Evaluation : IHR JEE รอบที่ 2 

     ในช่วงกลางวันคณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การอนามัยโลก ได้ชมทัศนียภาพ และฟังบรรยายภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและฟังการบรรยายและนำเสนอผลงานการจัดการสารเคมีอันตราย ของบริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited

     โดยมีนายภวัต มงคลเดชาโชติ Operation Department Managerให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย จากนั้นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี ศุลกากร สำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายเศรษฐวุฒิ จันทร์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี ศุลกากร ให้การต้อนรับคณะฯ และได้มอบหมายให้นายรัฐพล ประถมวงษ์ นักวิชาการศุลการกรปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายและนำเสนอผลงานการจัดการกัมมันตรังสีพร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS