ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 6

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

     ในโอกาสนำคณะผู้ประเมินภายนอกขององค์การอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (IHR Jiont External Evaluation :IHR JEE) ทำการประเมินช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นี้ โดยมี นายอรุณ เที่ยงอาชา หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง

     นายวัชระ ชัยเลิศ นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ บรรยายสรุปวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน  และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS