ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ทลฉ.

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2565 โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง รับฟังปัญหาต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นั้น เรื่องของโครงสร้างอัตรากำลังของแต่งะหน่วยงาน ยังมีอัตรากำลังที่ไม่มีความสมดุลกับงานที่เกิดขึ้น จึงได้ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาโครงสร้าง เพื่อนำเข้าประชุมในคราวต่อไป

     ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ กล่าวอีกว่า การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นับเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการสื่อสารให้พนักงานขององค์กร  และบุคลากรภายนอก ได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน และระบบสารสนเทศ ขององค์กร ขอให้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน และขอให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน  และความเหมาะสมของสวัสดิการพนักงาน

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน และได้แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS