ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมงาน LCP DINNER TALK ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงาน "LCP  DINNER TALK" ครั้งที่ 1 กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง (TLC) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ณโรงแรมโอ๊ควูด ศรีราชา

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ เป็นวันเปิดงบประมาณใหม่ของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง เป็นการขอบคุณที่ท่าเรือแหลมฉบังได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีเสมอมาจากผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรืออีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS