ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2565 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายพัชรดล เดชดำรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม และ นางสาวเสฏฐา เธียรพิลากุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสนำคณะฝึกอบรมข้าราชการธุรการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63 สำนักงานอัยการสูงสุด ศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และ ท่าเทียบเรือระยะที่ 2 และ 3

     ทั้งนี้ นางพรทิพา ทวีนุช บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและความคืบหน้าโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้ง นายพัชรดล เดชดำรงค์ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS