ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำข้อมูลจ่ายค่าชดเชยเยียวยา

     นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ร่วมประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำข้อมูลจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่  และพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา เรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ จำนวน 9 ราย เป็นปีสุดท้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

     โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะ ประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ได้เชิญกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จำนวน 96 ราย ที่ได้รับผลกระทบ เข้าให้คำยืนยันจำนวนพื้นที่ และค่าชดเชยที่จะได้รับ เพื่อลงนามรับรองก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายค่าชดเชยต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS