ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการพนักงาน ทลฉ.

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2565

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการจัดงานเลี้ยงเกษียณครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่ได้สร้างคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานกับท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS