ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คณะกรรมาธิการกิจการศาล ลงพื้นที่ ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ เรื่อง “สืบหาข้อเท็จจริงในการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ล่าช้า ส่งผลให้ประเทศได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ” 

     โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม เรือโท ยุทธนา  โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร พร้อมด้วย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการลงพื้นที่ ตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสาระสำคัญในร่าง TOR และความสอดคล้องกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในงานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล ระหว่างการท่าเรือฯ กับกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาจ้างเหมาระหว่างหน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ) กับบริษัทเอกชนและการบริหารสัญญารับเหมาก่อสร้างระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน

     ทั้งนี้ ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจน สาระสำคัญของ TOR และความสอดคล้องกับสัญญา ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับผู้รับจ้างก่อสร้างฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS