ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กทท. ร่วมงาน คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และกล่าวปฐกถาเปิดงาน “Transport United for Happy Journey: คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข” พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานของกระทรวงได้ ณ สถานีกลางบางซื่อ บริเวณโถงประตู 1

     ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนา “Transport United for Happy Journey: คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข” โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) นายทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรัพเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยดารานักแสดงชื่อดัง อาทิ มาริโอ้ เมาเร่อ วรินทร ปัญหกาญจน์ พงศกร เมตตาริกานนท์ ฯลฯ เข้าร่วมเสวนาฯ และมีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS