ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2565 นายกฤษฏา อุดมโภชน์ พนักงานการสินค้า 12 และนายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เข้าอบรมในโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเขตปลอดภาษี อากร (Free Zone) และการเชื่อมโยงตู้สินค้าจากทางบก ทางราง และทางชายฝั่ง (Intermodal Transport) เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการ และเพิ่มพูนความรู้นำมาบริหารจัดการธุรกิจเดิมและธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยคุณกฤษฏา และ คุณอรรจน์ บรรยายสรุป ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS