ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

     นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ให้กับโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

     นางสิริมาฯ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ดังนี้ โครงการแรกคือ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี เป็นเงินจำนวน 149,600 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนฯ ขอรับการสนับสนุน เนื่องจาก ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีมีความพร้อมและถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นและทำให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้

     นางสิริมาฯ กล่าวว่า โครงการที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ไม่ได้มีเพียงแต่โครงการด้านสุขภาพท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬาจึงได้ให้การสนับสนุนการจัดซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล เป็นจำนวนเงินรวม 37,300 บาท และจัดซื้อเสื้อกีฬา เป็นจำนวนเงินรวม 18,000 บาท เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2565 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS