ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 7 กันยายน 2565 นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนฯ เข้าร่วมพิธี

     ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยโครงการนี้ ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

     ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวอีกว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

     ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนในชุมชนรวม 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

     - ปี 2560 มีผู้รับทุนจำนวน 191 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 955,000 บาท

     - ปี 2561 มีผู้รับทุนจำนวน 168 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 840,000 บาท

     - ปี 2562 มีผู้รับทุนจำนวน 183 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 915,000 บาท

     - ปี 2563 มีผู้รับทุนจำนวน 194 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 970,000 บาท

     - ปี 2564 มีผู้รับทุนจำนวน 191 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 955,000 บาท

     - ปี 2565 มีผู้รับทุนจำนวน 195 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 975,000 บาท

โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 6 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,610,000 บาทอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS