ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง และนายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นาวาตรี สมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า ในโอกาสนำคณะศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และ โครงการศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง

     ทั้งนี้ นายอรรจน์  ตันติเวชกุล และ นายพีระวุฒิ ทวีนุช บรรยายการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และ โครงการศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS