ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน เพื่อช่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2565 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุน เพื่อช่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบังฯ  ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

     โดยมี พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบัง และประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีมอบเงิน

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านแหลมฉบัง ให้กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นเงินจำนวน 803,000 บาท และท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมครั้งนี้

     นักบริหาร 14 กล่าวว่า สะพานทางเดินไม้ชำรุดทรุดโทรมหลายจุด  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในการบูรณะ ตลอดทั้งเส้นทาง กว่า 3 ล้านบาททางชุมชนบ้านแหลมฉบัง  จึงมีหนังสือไปยังผู้ประกอบการรอบท่าเรือของบสนับสนุน ร่วมกันซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ใหม่  เบื้องต้นได้รับการสนับสนุน ในวันนี้ จำนวน 803,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้คงจะต้องหากิจกรรมในการหางบประมาณมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ต่อไป โดยท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่างๆ พร้อมจะดูแล รักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS