ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.เปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย แผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “แผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง” ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 29 ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 14 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

     ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “แผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินให้กับชุมชน และโรงเรียน

     สำหรับกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ครั้งนี้ มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง นำเสนอแผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง แผนอพยพชุมชน แผนฉุกเฉินสำหรับโรงเรียน และแผนฉุกเฉินเทศบาลนครแหลมฉบัง และกิจกรรมสัมพันธ์ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS