ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ในงาน ท่าเรือแหลมฉบัง งานชุมชนสัมพันธ์ ปันน้ำใจให้กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เป็น จำนวนเงิน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

     โดยมี คุณนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง   น.ส.อังคณา พันทาอามาตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง  พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง  และผู้แทนชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมมอบเงินครั้งนี้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS