ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงิน สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ให้กับ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง (ดนตรีสากล) เป็นเงิน 133,030 บาท และโรงเรียนวัดหนองคล้า (ดนตรีไทย) เป็นเงิน 158,000 บาท เป็นโครงการภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2565

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ให้มี ทักษะ ประสบการณ์ในด้านการเล่นดนตรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการเล่นดนตรี มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจของเด็กและเยาวชน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS