ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย

     เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือแหลมฉบังครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

     โดยมี ทีมเผชิญเหตุทุกหน่วยงาน ทีมดับเพลิง ทีมพยาบาล กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานราชการท้องถิ่น และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีปิด ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการ กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือแหลมฉบังที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผน  เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  และ ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณ ความร่วมมือตามโครงการ Washington State Partnership Program ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม ให้ความรู้ในการเผชิญเหตุ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและเสนอแนะแนวทางในการฝึกอบรม

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการ กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการจำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เสมือนจริง รวมทั้ง ฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ(Full Scale Exercise) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

     โดยจำลองสถานการณ์ตู้สินค้าเกิดสารเคมีรั่วไหล ณ บริเวณถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ A1 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือบริเวณข้างเคียง รวมถึง ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ และจากการฝึกซ้อมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะนำข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนในการฝึกอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินต่อไป

     ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เสนอให้การฝึกซ้อมในครั้งต่อไปเป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดใหม่ เช่น โรคฝีดาษลิง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้หากเกิดสถานการณ์ขึ้น

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จัดให้มีการตรวจ ATK  ก่อนเข้ารับการอบรมในทุกวัน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS