ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ Mr. Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

     ทั้งนี้ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งชมทัศนียภาพ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง และ นายคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายสรุปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of Digital : EECd) ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS