ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมประชุม Seventh Meeting ศึกษาดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม Seventh Meeting of the Infrastructure Financing and Public-Private Partnerships Network of Asia and the Pacific พร้อมทั้ง บรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถามข้อมูลต่างๆ

     โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก UNESCAP องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

     ในการนี้ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ D1 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยมี นายธนกฤช ประสันธวงษ์ Corporate Affairs Manager ให้การต้อนรับ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS