ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดงานประชุม การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุม การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย  ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชน องค์กรเอกชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเดอะบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

     ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง และได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้จัดประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CIFG Consortium ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานโครงการ ทางเลือก และรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สถานะความพร้อมของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ และความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการเสนอรายละเอียดท่าเทียบเรือของโครงการ และผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรมและเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS