ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายกสมาคมสื่อมวลชน

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง, นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับสื่อมวลชนท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก ที่ช่วยสื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS