ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการตำรวจ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พันตำรวจโทหญิง ลัลน์ชลี ปฏิบัติสรกิจ รองผู้กำกับการฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ ผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 43 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อนำข้อมูล มาปรับใช้ในการทำงานของผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS