ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. นำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง เข้าเยี่ยมชมกิจการ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง นายวาริส วิสารทานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า และ นายเมธินทร์ อ่วมแก้ว ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและอากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งบรรยายสรุปในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจแหลมฉบัง : การบริหารจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงการค้าและระบบโลจิสติกส์แหลมฉบัง” ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS