ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ อนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุม

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การประชุมใหญ่ ครั้งนี้ นับเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ประจำปี 2565 ที่จะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

          1.รายงานการดำเนินงานทางการเงินของมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ ประจำปี 2564

          2.รายงานการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง  (กทช.)

          3.รายงานการดำเนินงานของกองทุนเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง (กทย.)

          4.การเปลี่ยนรายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ ตามทะเบียนที่ ชบ5/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

          5.การพิจารณาให้ความเห็นขอบผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและถอนเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบมูลนิธิฯ

          6.การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ้างผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

     โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 กองทุน ที่เป็นผู้แทนจากอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนจากภาคประชาชน และกลุ่มประมงรอบพื้นที่ท่าเรือ ผู้แทนจากผู้รับเหมาก่อสร้างทางทะเล ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS