ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และ ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดย นางสิริมาฯ กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ ที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งนี้ มีทุนการศึกษาที่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้รับ รวมทั้งสิ้น 33 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 367,000 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS