ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคตะวันออก และคณะ ที่เข้าพบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดจัดประชุมเวที สอจร. สัญจร ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ การเข้าพบของสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคตะวันออก ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดจัดประชุมเวที สอจร. สัญจร ณ จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการบริหารแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) พี่เลี้ยง สอจร. และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมพลังการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในระดับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีของแต่ละภาค (Good Practice) ซี่งคณะกรรมการฯ ได้เลือกระบบขนส่งทางราง ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงาน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS