ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลนโยบาย แผนงาน และความคืบหน้า

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานการประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลนโยบาย แผนงาน และความคืบหน้าการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานภายในท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมตามแผนการดำเนินงาน โครงการสื่อสารข้อมูลนโยบาย แผนงาน และความคืบหน้าการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรียมข้อมูลด้านนโยบาย แผน และความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึง หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือรับทราบ

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS