ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 31 ปี

     เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 31 ปี

     ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ที่ถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง ความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และวันนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 31 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 320,000 บาท ดังนี้

     โครงการที่ 1 ทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิๆละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ได้แก่

     1.มูลนิธิคุณพ่อเรย์

     2.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

     3.มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์

     4.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา

     5.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง

     6.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

     7.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

     โครงการที่ 2 ทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้กับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ได้แก่

     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง

     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)

     สำหรับพิธีสงฆ์ในปีนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดบางละมุง

     โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS