ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนเมษายน 2565) เป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ประธานชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล ต้องมีศักยภาพในการคิด การอ่าน และสร้างสรรค์ ที่มีการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้ง ได้ตระหนักถึงการสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น

     สำหรับ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสบการณ์ในการฝึกภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นอย่างดี โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10 แล้ว อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS