ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก: ชลบุรีโมเดล และติดตามความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

     โดยมี นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS