ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงบประมาณ

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายคงศักดิ์ บูรณะกุล ผู้อำนวยการกองจัดการทำงบประมาณองค์การบริหารรูปพิเศษและรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงบประมาณ ในการเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายสรุปภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง และนายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ บรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS