ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน

     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุนโครงการรักษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาแหลมฉบัง (อ่าวอุดม)

     โดยนักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า เนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมถึง ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุน ให้คงอยู่ต่อไป และยังเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS