ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผช.อ.ทลฉ. เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติร่วมกันฯ

     เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม  โครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าท่าและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือพื้นที่ อำเภอศรีราชา เกี่ยวกับประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2564, 135/2564, 136/2564 และ 137/2564 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับโครงการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือได้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกาศกรมเจ้าท่า ได้แก่

      1.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2564 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์และสารที่เป็นอันตรายประจำท่าเรือ

     2.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแบบรายการตรวจสอบความปลอดภัยประจำท่าเทียบเรือ (Terminal Audit Checklist)

     3.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 136/2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย

     4.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 137/2564 เรื่อง กำหนดให้ท่าเทียบเรือรับส่งคนโดยสารและท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าต้องจัดให้มีสิ่งรองรับของเสียจากเรือ (Reception Facilities)

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS