ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. รับคณะจาก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน

     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ในฐานะหัวหน้าคณะ และคณะ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ การศึกษาดูงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย - จีน ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและระบบการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นางสาวพัชรดา  นวกะวงษ์การ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และนายนันทวุฒิ  อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ได้บรรยายสรุปบทบาท หน้าที่และการส่งเสริมการลงทุนของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  และร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS