ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564

     นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564

     โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ให้กับหน่วยงาน ดังนี้

     1. พื้นที่หมู่ 4 บางละมุงฝั่งธน เป็นเงิน 30,000 บาท จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าวัดท่ากระดานถึงบริเวณอุทยานพระเจ้าตากสินมหาราช จัดตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2564

     2. พื้นที่หมู่ 2 บ้านชายทะเล เป็นเงิน 20,000 บาท จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลบางละมุง ณ ชุมชนบ้านชายทะเล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

     3. พื้นที่หมู่ 3 บ้านโรงโป๊ะ เป็นเงิน 5,000 บาท จัดขึ้น ณ บริเวณศาลเจ้าชายทะเล บ้านโรงโป๊ะ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

     4. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นเงิน 10,000 บาท จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

     ทั้งนี้ นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS