ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์ โรงเรียนวัดหนองคล้า

     โดยนักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในนามผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และองค์กรที่สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาระดับปฐมวัย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นองค์กรเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษารวมถึง การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กับโรงเรียนวัดหนองคล้า

     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการนำเสนอแผนโครงการตามความจำเป็นในทิศทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานทั้ง  2 หน่วยงาน จากโครงการที่ผ่านมา ได้ผ่านการเห็นชอบจากชุมชนให้สนับสนุน  คือ  ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า  ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ชุมชนบ้านหนองพังพวย ชุมชนชากกระปอก และชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน ทุกโครงการ ตัวอย่างเช่น  โครงการหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  โครงการพัฒนาอาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์  โครงการทุนการศึกษา  โครงการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS