ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ประชุมเพื่อรับทราบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

     เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติคุณ ปิยะวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 สำนักอำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารือวิเคราะห์กระบวนการตามแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. กำหนด

     โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator) หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสาระสนเทศ (Critical Information Infrastructure : CII) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบกฏระเบียบฯ โดยมี พนักงานแผนกสารสนเทศ กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง  และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS