ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 4/2564

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี  ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม

     สำหรับการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังครั้งนี้ มีการติดตามโครงการต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่มีปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง การซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้สอบถามปัญหา อุปสรรค และแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565  สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS