ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. รับคณะศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคฯ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ให้การต้อนรับ ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจชุมชนอีอีซี (Macro Strategy) และหารือความร่วมมือในการวิเคราะห์ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาค (Impact Analysis) และคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายสุวัฒน์ พิพัตนปัญญกูล ผู้ควบคุมงานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนงานที่ 1-4) กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ร่วมให้การต้อนรับ

     สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS