ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในฐานะประธานกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และผู้แทนจากชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง และประชุมผ่านระบบออนไลน์

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้ง มีการแจ้งความคืบหน้าของคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการ EHIA ระยะก่อนก่อสร้าง การดำเนินงาน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจำลองโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมถึง แผนการดำเนินงานจ้างเหมา ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างงานก่อสร้าง โครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4)  ให้คณะกรรมการชุดนี้ทราบก่อนผู้รับจ้าง ดำเนินการอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS