ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดงานโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้แทนชุมชน และเยาวชนที่ได้รับทุน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับ โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้ ในกรอบการดำเนินกิจการด้านสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเยาวชนที่ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 37 คน รวมเป็นเงิน 533,710 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS