ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

นักบริหาร 14 ประจำผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนซื้อลูกเปตองให้กับชุมชน

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 26  สิงหาคม 2564  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อลูกเปตองให้กับชุมชน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 253,500 บาท โดยมี นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล ว่าที่ ร.ต.จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านกีฬา ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับ 39 ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยปรับรูปแบบโครงการฯ  ด้านกีฬาสัมพันธ์ มาเป็นมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อลูกเปตอง ให้กับ 39 ชุมชน ชุมชนละ 10 ชุด  มอบให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์จากการเล่นกีฬาเพื่อให้สุขภาพดี คลายเครียด คลายกังวล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS