ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมหาข้อสรุปแนวทางการจ่ายค่าชดเชยการแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมหาข้อสรุปแนวทางการจ่ายค่าชดเชยการแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า นายญัฐพล บุญโชคช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการท่า พร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ (TICTA) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ผู้แทนสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS